BOUWEN AAN DUURZAAMHEID

Duurzame ontwikkeling is hèt sleutelbegrip van het moment en meteen ook het meest recente thema waarrond Jeugd & Vrede initiatieven opzet. Vrede, milieu en ontwikkeling zijn duidelijk aan elkaar gelinkt, daarnaast merkten we dat veel jongeren gevoelig zijn voor de problemen die de antiglobalisten aanbrengen. Het is belangrijk om jongeren inzicht bij te brengen in deze evolutie en het besef bij te brengen dat we in hetzelfde dichtbevolkte schuitje zitten, in een biosfeer waarin alles met elkaar verbonden is en waar het er dringend op aan komt om vanuit een gevoel van samenhorigheid te streven naar de oprichting van een werkelijk mondiale samenleving.

Opdracht

Jongeren moeten de verbanden tussen vraagstukken van wereldomvang en de eigen leefwereld ontdekken en inzicht hebben in het streefdoel van antiglobalisten /andersglobalisten, die zich aanmelden als bouwers van een mondiale, sociale beweging met een heel menselijke agenda voor een leefbare omgeving, een duurzame economie en een menswaardig inkomen voor iedereen, voor mensenrechten en democratie, voor vrede en veiligheid.