Tentoonstellingen

vijfplusvieriseen
Vijfplusvieriséén is een fotografische zoektocht naar de leefwereld van kinderen in 5 continenten en uit 4 windstreken, onze wereld. Ontdek gelijkenissen en overeenkomsten tussen kinderen, en dus alle mensen.
Tentoonstelling_Niets_is_wat_het_lijkt
Armoede is allesbehalve een ver-van-ons-bed-show. Via een mix van weetjes, getuigenissen en spelletjes focust deze interactieve tentoonstelling op het thema armoede.
tento kinderen voor vrede
Kinderen leren hoe vooroordelen ontstaan en waartoe die kunnen leiden. Stereotiepen worden spelenderwijs doorprikt met puzzels, cartoons, denk- en doe- en denkopdrachten.
wereld een gebruiksaanwijzing
Wat is duurzame ontwikkeling? Deze tentoonstelling focust op wereldproblemen als het broeikasteffect, biodiversiteit, vluchtelingen, oorlog, globalisering en culturele teloorgang.

Pagina's