Wies De Graeve

Functie bij Tumult vzw: 
Bestuurder, ondermeer actief op het gebied van personeelsbeleid
Meer over mezelf: 

Wies De Graeve (°1980) studeerde Klassieke Filologie, lerarenopleiding en literatuurwetenschap aan de Universiteit Gent. Naast een loopbaan in het reguliere en volwassenenonderwijs, liep hij stage als vertaler bij de Europese Commissie en was hij redacteur in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds april 2006 is hij als communicatieverantwoordelijke in dienst bij het Vlaams Vredesinstituut.