Project Ananas

Megafoon voor jongeren op de vlucht

Via Project Ananas maken jongeren met een vluchtverhaal de switch van ‘onderwerp van discussie zijn’ naar ‘zelf deelnemen aan het gesprek’.

Door onze activiteiten nemen de jongeren zélf het woord en worden ze versterkt om in woord en beeld deel te nemen aan de samenleving.

En we hebben met onze groep natuurlijk ook gewoon veel plezier op weekend, op kamp, …

Zin om de activiteiten van Project Ananas te ondersteunen als vrijwillig begeleider of als kok op weekend of kamp? Kijk bij ‘Vrijwilliger worden’.

3

Welke activiteiten doet Project Ananas?

Project Ananas is een project voor en door jongeren op de vlucht.

We komen regelmatig samen om te werken rond de thema’s waarvan we wakker liggen. We gaan ook op weekend en op kamp om samen over die thema’s na te denken.

Tijdens onze samenkomsten maken we plannen over hoe wij zelf concreet iets kunnen verbeteren in de maatschappij. Maar we leren elkaar ook gewoon beter kennen en we maken veel plezier!

We doen dan ook vaak workshops om te leren hoe we onze boodschap nog beter kunnen maken, bv. over het vormgeven van ideeën, over social media activisme, storytelling, …

Last-but-not-least laten we van ons horen door  de samenleving en beleidsmakers bewust te maken van de vragen en noden van jongeren met een vluchtverhaal.

Over welke thema's?

De deelnemers kozen zelf 3 thema’s die ze belangrijk vinden en waarbinnen zij graag iets zouden veranderen.

1. De kloof tussen mensen verkleinen

Onze jongeren geloven in de kracht van ontmoeting en verbinding.

Samenkomen en elkaar leren kennen, is belangrijk. Diversiteit is een troef, je kan veel van elkaar leren. Samen staan we sterker.

Toch merken de Ananas-jongeren dat er soms een diepe kloof is tussen de Belgische bevolking en vluchtelingen.

2. De beeldvorming over jonge vluchtelingen veranderen

Wie nieuw is in de Belgische samenleving, ondervindt soms moeilijkheden. Onze jongeren krijgen soms te maken met vooroordelen, discriminatie, pestgedrag en uitsluiting op basis van uiterlijke kenmerken. Ze voelen zich soms niet welkom en voelen zich vaak “de andere”.

Nochtans zijn de Ananassers en andere jonge nieuwkomers gewoon jongeren, die net als alle jongeren veel talenten en dromen hebben. “We zien er allemaal wat anders uit, maar vanbinnen hebben we dezelfde wensen en verwachtingen.”

“We zijn allemaal verschillende stukken fruit aan dezelfde boom.” Niet voor niets kozen de jongeren voor de naam “Project Ananas”. In het Arabisch betekent “Ana” = “Ik” en “Nas” = “Mens”. “Ik ben een mens”, net als jij!

3. De situatie van jonge vluchtelingen verbeteren

Jonge vluchtelingen hebben het tijdens hun asielprocedure vaak heel moeilijk. Ze ervaren veel stress door de procedure, door het lange wachten en het moeilijke papierwerk.

Maar ook na de procedure stopt het niet: ze moeten het papierwerk op eigen houtje regelen en op eigen benen leren staan. “Ik ben school moe. In OKAN ging ik graag naar school, maar nu niet meer.”

Soms moeten ze alles zelf doen, omdat hun familie niet in België is. Ze willen zich met hun familie herenigen, maar zo’n procedure loopt vaak zeer moeilijk en traag. Als ze 18 jaar worden, wordt het nog lastiger. Onderwijs krijgen is voor die jongeren een groot probleem.

Maar ook -18-jarigen ervaren veel moeilijkheden op school, vooral als ze overgaan van OKAN naar regulier onderwijs of bij het verder studeren.

Stress is de grote gemene deler bij al onze Ananas-jongeren en bij andere jonge vluchtelingen. Velen hebben nood aan psychologische steun, maar vinden hun weg niet naar financieel toegankelijke hulpverlening. “Van bovenuit doet niemand iets om me goed te voelen. Maar hoe kan ik studeren als ik me niet goed voel?”

Kijk eens wat wij deden!

De Ananas-deelnemers zorgen samen voor toffe resultaten.

Hieronder zie je enkele acties die we deden om te werken aan verandering binnen onze thema’s.

Volg Project Ananas

De jongeren van Project Ananas hebben hun eigen kanalen op sociale media.

Wil je weten hoe het begon in 2014?

Hoe kan je deelnemen?

Ben je een jongere met een vluchtverhaal?

Heb je zin in onze activiteiten en wil je ook Ananasser worden?

Kinda geeft je heel graag meer uitleg.

Spreek je nog niet zo goed Nederlands? Geen probleem!

In onze groep worden heel veel talen gesproken en zorgen we er samen voor dat iedereen kan meedoen.

Met de steun van:

Ontdek onze andere activiteiten

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar.

Swipe voor een eerste indruk. Ga verder naar ons volledige aanbod.

Een vraag over

Project Ananas?

Kinda Khazaal

mijn lasagne

zij/haar
Project Ananas
Safe Aman
Wereldspelers
Toeleiding

kinda@tumult.be

015 79 26 21

015 79 26 21

De lasagne van Kinda

Iedereen is een lasagne. Niemand is maar één iets. We bestaan allemaal uit laagjes. Welke laagjes delen jij en ik?

vrouw, Libanese, mama, feminist, hart voor humanitair werk, geschiedenis, kunst, muziek, zee-lover, vis (horoscoop), sociaal, familie, ...