Toeleiding naar vrije tijd

Jeugdorganisaties en jonge nieuwkomers vinden elkaar nog niet altijd. Daar doet Tumult graag iets aan. Met een toeleidingsproject in jouw gemeente?

Participatie is positief voor ieders welzijn. En het versterkt het samenleven.

Zin om binnen een bestaand toeleidingsproject samen met jonge nieuwkomers naar een hobby te zoeken? Kijk bij ‘Vrijwilliger worden’.

3

Waarom toeleiding?

“Migratie begint vaak als een zoektocht naar een beter leven. Het is van alle tijden. Maar een nieuwe plek en nieuwe mensen leren kennen om van een nieuw land een nieuw thuis te maken, blijft een uitdaging.”

Scholen en integratiewerkers doen heel wat, maar zoals iedere ouder weet: ook vrijetijdsbesteding draagt enorm bij aan het welzijn en het netwerk van kinderen en jongeren. Om allerlei redenen (tijd, middelen, kennis, … ) is vrijetijdsparticipatie vaak geen prioriteit voor de nieuwe gezinnen en voor de mensen die hen begeleiden. We laten daardoor grote kansen liggen.

Tumult zet haar expertise in om via toeleidingsprojecten grote kansen te creëren, in partnerschap met steden en gemeenten. Via toeleiding werken we samen praktische, culturele, financiële en taaldrempels weg, in het belang van jonge nieuwkomers en de samenleving.

Hoe werkt toeleiding?

Wanneer we samen met jouw gemeente een toeleidingsproject opstarten, werven we (lokaal) een groep vrijwillige toeleiders. Waar dat mogelijk is, werken zij in duo: één traditionele Vlaming en één nieuwe Vlaming. Na een korte opleiding gaan zij, intrinsiek gemotiveerd en in ruil voor een vrijwilligersvergoeding, samen met jonge nieuwkomers op zoek naar een hobby.

Het verloop van een toeleiding:

Stap 1: Kennismaking

Kind / jongere / ouder / begeleider / school hoort over ons toeleidingsaanbod via onze communicaties of bezoeken aan OKAN-klassen, opvangcentra, …

Stap 2: Samen kiezen

Toeleiders en gezin verkennen het lokale vrijetijdslandschap én de drempels tijdens een (huis)bezoek.

Stap 3: Contact met vereniging(en)

Toeleiders gaan op zoek naar een verenigingop maat van kind / hongeren en gezin.

Optioneel: een Tumult-vorming over het betrekken van jonge nieuwkomers in de gekozen vereniging kan soms nuttig zijn.

Stap 4: eerste deelname

Een toeleider gaat de eerste keer mee naar de hobby.

Stap 5: opvolging

Toeleiders volgen het verdere verloop op en faciliteren om kleine drempels te overwinnen, zowel bij de nieuwe deelnemer als bij de vereniging. Zo vergroten we de kans op een duurzame deelname.

Samenwerken?

Binnen elk toeleidingsproject lagen de verwachtingen anders. Daarom kunnen we hier geen richtprijs vermelden.

In de verkenningsfase bekijken we in detail wat we van elkaar verwachten. Daarna bezorgen we een duidelijk prijsvoorstel.

Heeft jouw stad of gemeente interesse?

Bekijk hieronder onze referenties en ontdek in de tijdlijn de verschillende stappen binnen een samenwerking.

Neem dan contact met ons op voor een eerste verkenning.

Het verloop van een samenwerking


Onze referenties

2020 tot …

Mechelen

In samenwerking met Stad Mechelen en Groep Intro.

Met steun van Vlaanderen.

2020 tot 2023

Gent

In samenwerking met Stad Gent, Amal Gent en Groep Intro.

Met steun van Vlaanderen.

2017 tot 2021

Vlaamse Rand: Beersel, Vilvoorde, Roosdaal, Dilbeek, Halle, Ternat, Liedekerke, Affligem en Sint-Pieters-Leeuw

In samenwerking met PIN vzw

2020 tot 2022

In OC Arendonk, OC Scherpenheuvel-Zichem en OC Machelen.

In samenwerking met Fedasil, de gemeentes en hun lokale vrijetijdsorganisaties.

Starten met

toeleidingen?

Silke Cuypers

mijn lasagne

zij/haar
Algemeen coördinator

silke@tumult.be

015 79 26 14

015 79 26 14

Silke Tumult

De lasagne van Silke

Iedereen is een lasagne. Niemand is maar één iets. We bestaan allemaal uit laagjes. Welke laagjes delen jij en ik?

vrouw, mama, feminist, jeugdwerker, 30'er, blijvende chiro-enthousiasteling, Erps-Kwerpsenaar 😉, optimist, chaoot, ...