Begeleide trajecten

in 4-5 sessies naar jullie doel

Een vorming volgen is een goed begin. Er samen iets mee doen, is een volgende stap.

Dat gebeurt niet altijd vanzelf. Daarom zijn er bij Tumult begeleide trajecten voor jeugddiensten, jeugdverenigingen, jeugdhuizen, sportclubs, …

Zin om met andere jeugdverenigingen en organisaties te werken aan hun doel? Kijk bij ‘Vrijwilliger worden’ om als vormingsbegeleider trajecten te begeleiden.

3

Wat is een begeleid traject?

Een begeleid traject bij Tumult is altijd maatwerk.

2 vormingsbegeleiders van Tumult werken in 4-5 samenkomsten met 8-25 deelnemers aan een doel dat jullie vooraf samen bepalen.

De sessies worden in overleg opgebouwd uit stukjes theorie, brainstorm, praktijkvoorbeelden, intervisie, workshops en spel.

We bieden momenteel trajecten aan rond 5 thema’s:

 • Pesten | Pesten voorkomen, pesten aanpakken, pesten als groepsprobleem, een antipestbeleid maken voor je vereniging maken met Wij Pestvrij, …
 • Jonge nieuwkomers | Hoe betrek je meer jongeren met een vluchtverhaal in jouw werking? Welke drempels ervaren zij in het jeugdwerk? Hoe leg je een spel uit aan jongeren die nog niet zo goed Nederlands spreken?
 • Toegankelijkheid | Hoe kijk je vanuit de verschillende B’s van toegankelijkheid (betaalbaarheid, bereikbaarheid, …) naar jouw werking? Hoe werk je drempels binnen jullie jeugdorganisatie weg?
 • Storend gedrag | Kinderen of jongeren worden agressief, of gedragen zich niet zoals jij wilt. Wat doe je eraan?
 • Haatspraak | Haatspraak is taalgebruik dat een persoon of een groep aanvalt op grond van godsdienst, seksuële oriëntatie of dat een uiting is van xenofobie of rassendiscriminatie. Omdat reageren heel belangrijk is: hoe kan je als groep of als individu reageren als je dit opmerkt in jouw groep?

 

Een doel?

Elk traject start met een intake. Daar bepalen we in overleg het doel (of de doelen) van het traject.

Zo’n doel kan vanalles zijn.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Acties om kinderen te bereiken met een andere achtergrond dan wie jullie nu al wel bereiken (bv. cultureel, sociaal-economisch, nieuw in België, …)
 • Een antipestbeleid: hoe willen wij voorkomen en reageren?
 • Een stappenplan voor animatoren: hoe gaan ze om met storend gedrag?
 • Een bewustmaking/dialoog over uitlatingen die mensen met een bepaalde afkomst kwetsen

 

Tijdlijn van een traject


Richtprijzen

De exacte prijs hangt af van hoe het traject er uitziet.

Hieronder vind je wel onze richtprijzen en tips voor korting.

Lokaal vrijwillig jeugdwerk

5 sessies

Richtprijs: €1.000

+ km-vergoeding vanuit Mechelen: €0,42/km

Contacteer ons voor een verkennend gesprek.

Jeugddiensten, bovenlokaal jeugdwerk en koepels

5 sessies

Richtprijs: €1.400

+ km-vergoeding vanuit Mechelen: €0,42/km

Contacteer ons voor een verkennend gesprek.

ANDERE ORGANISATIES

5 sessies

Richtprijs: €1.700

+ km-vergoeding vanuit Mechelen: €0,42/km

Contacteer ons voor een verkennend gesprek.

Korting krijgen, kan dat?

Tumult geeft zelf geen korting op deze uitgebreide trajecten die volledig op maat worden samengesteld.

Maar … er zijn wel een aantal opties om financiële ondersteuning te vragen voor begeleide trajecten.

1. Via Komaf: Komaf is er echt op gericht om jeugdwerkingen te ondersteunen bij het realiseren van meer inclusiviteit. Je kan bij hen een voucher van €1.000 krijgen voor elk Tumult-traject dat gaat over inclusiviteit.

Vraag het aan Komaf

2. Via de jeugddienst van jullie eigen gemeente of stad: Zij geven soms financiële ondersteuning. Leg hen goed uit wat de meerwaarde van het traject is voor jullie werking en voor de jeugd in jullie gemeente of stad en dan ‘Fingers crossed’!

3. Via jullie koepelorganisatie (Chiro Nationaal, Scouts en Gidsen Vlaanderen, VDS, KSA Nationaal, KLJ Nationaal, jullie sportfederatie, …): ook bij hen kan je eens informeren of ze mogelijkheden zien om jullie te ondersteunen.

Verplaatsen of annuleren?

Kunnen we verplaatsen?

Ja, verplaatsen kan zeker. Er zijn wel enkele voorwaarden.

 • De nieuwe startdatum van het traject moet worden vastgelegd binnen de 7 dagen na de oorspronkelijke startdatum en moet ook binnen de volgende 365 dagen vallen.
 • Als je een verplaatsing aanvraagt, betaal je ook de annulatiekosten van het oorspronkelijke traject volgens onze voorwaarden, zie FAQ – ‘Kunnen we annuleren?’. Die annulatiekosten worden wel in mindering gebracht op de factuur voor het traject met nieuwe startdatum. Je verdient je annulatiekosten dus terug en betaalt zo uiteindelijk gewoon voor één traject.

Kunnen we annuleren?

Annuleren kan altijd. Soms zijn daar wel annulatiekosten aan verbonden.

Je kan een traject ook verplaatsen naar een nieuwe datum. Ook dan worden de onderstaande annulatiekosten aangerekend. Die kosten worden later wel in mindering gebracht op de factuur voor het traject met nieuwe startdatum. Meer details bij FAQ – ‘Kunnen we verplaatsen?’

Als je meer dan 20 dagen voor de afgesproken startdatum annuleert, rekenen we een administratieve kost van 20% aan.

Als je minder dan 20 dagen voor de afgesproken startdatum annuleert, rekenen we een administratieve kost van 30% aan.

Als je het traject minder dan 24 uur voor het afgesproken aanvangsuur annuleert, rekenen we een administratieve kost van 100% aan, dit is de volledige begeleidingskost.

De verplaatsingskost wordt aangerekend als onze begeleiders zich al verplaatsten.

Een vraag over

onze trajecten?

Emy Snelders

mijn lasagne

zij/haar
Vorming
Animatorcursussen
Rapid Response Coaching
API

emy@tumult.be

015 79 26 16

015 79 26 16

De lasagne van Emy

Iedereen is een lasagne. Niemand is maar één iets. We bestaan allemaal uit laagjes. Welke laagjes delen jij en ik?

vrouw, Antwerpenaar, Chiro, veggie, organisator, familie, vrienden, gezelligheid, ...