Wereldspelers

een netwerk in de vrije tijd voor jonge nieuwkomers

Met Wereldspelers willen we het lokale vrijetijdsaanbod (jeugdbeweging, sportclubs, creatieve hobby’s, …) en opvangcentra duurzaam met elkaar verbinden. Dat maakt een verschil voor kinderen en jongeren én voor de samenleving.

Als gemeente en als opvangcentrum kan je ondersteuning van Tumult krijgen om een echte Wereldspeler te worden!

Zin om je als jongere zelf in te zetten voor jonge nieuwkomers en hun kansen binnen het vrijetijdsaanbod. Klik op ‘Vrijwilliger worden’ om alle mogelijke engagementen te bekijken.

3

Ondersteuning voor … Wereldspelers!

Wereldspelers is een project met geschiedenis van 2015 tot vandaag: van actie door het volledige jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal tot lokale samenwerkingen tussen gemeentes en opvangcentra in het belang van jonge nieuwkomers.

Uit al die jaren ervaring puurde Tumult enerzijds een toolbox voor jeugdverenigingen en anderzijds een uitgebreid stappenplan voor opvangcentra en gemeentes.

Met die tools kan iedereen gratis aan de slag. Maar we staan zowel voor verenigingen als voor opvangcentra en gemeentes ook paraat om advies te geven of samen een project op te starten.

Samen een project opstarten?

Heb je na het lezen van het stappenplan nog een duwtje in de rug nodig? Dan is Tumult jouw partner! Bekijk hieronder de 4 vormen van ondersteuning die Tumult kan bieden:

1. Tumult als initiator

In deze rol ondersteunt Tumult jullie in de beginfase van jullie project.

Het lokaal bestuur maakt een scan van het lokaal vrijetijdsaanbod/netwerk, wij bieden hiervoor een tool aan. Hierop analyseert Tumult samen met het lokaal bestuur deze mapping en maakt een overzicht van:

  • Wat zijn kansen, noden, lacunes?
  • Wat is jullie visie op het werken met deze doelgroep?

Op basis van die analyse & visie maken we samen een plan van aanpak op. Daarmee kan je concreet aan de slag kan om het project effectief te implementeren.

Daarnaast kan Tumult eerste netwerkvergadering faciliteren tussen alle actoren. (lokaal bestuur, opvangcentrum, lokale verenigingen,…)

Resultaat: Lokale contextanalyse, visie & actieplan

2. Tumult als facilitator

In deze rol zal Tumult zowel de initiatorfase doorlopen en vervolgens hierop verder bouwen met één keer per kwartaal een adviesoverleg waarin monitoring, analyse, advies en tips centraal staan.

Daarnaast engageert Tumult zich om drie verschillende ondersteuningsimpulsen te geven. Dit wordt bekeken waar er precies nood aan is, maar het kan gaan het om volgende zaken:

  • Vorming en/of intervisie voor vrijwilligers
  • Vorming voor verenigingen
  • Aanleveren of nakijken van materiaal

Het gaat hier om een ondersteuning vanuit Tumult gedurende één jaar.

Resultaat: Ondersteuning vanuit jarenlange expertise én kritisch-constructief advies  

3. Tumult als projectcoördinator

In dit pakket zal Tumult naast de initiërende en faciliterende rol ook de effectieve uitwerking van het project op zich nemen. Dit houdt in dat we van A tot Z de uitvoering coördineren. Uiteraard is het niet mogelijk om dit project alleen te dragen. Een minimale tijdsinvestering én maximaal enthousiasme van alle actoren zijn nodig om dit project te doen slagen.

De concrete uitwerking van het project wordt op voorhand afgestemd. Afhankelijk van de noden worden er andere accenten gelegd. Hieronder zijn enkele mogelijkheden te vinden:

  • Werving, vorming en coaching van vrijwilligers
  • Frequent overleg, rapportering & beleidsadviezen
  • Vele opties mogelijk: activiteitenaanbod met lokale vrijetijdsactoren in het OC, toeleiding naar vrijetijdsaanbod buiten OC, vormingen voor vrijetijdsactoren, startanimatorcursus voor jonge nieuwkomers

Resultaat: Gecoördineerd van A tot Z, maar toch volledig op maat

4. Tumult als …

Komen bovenstaande ondersteuningspaketten niet helemaal tegemoet aan jullie noden? Geen probleem. Neem contact met ons op.

Dan bekijken we samen hoe we aan jullie noden tegemoet kunnen komen. Ook zaken zoals losse vormingen, vormingstrajecten, infosessies, … zijn zeker mogelijk.

Kennen jullie Komaf al? Komaf wil drempels naar vrije tijd verlagen. Dus méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren. Iedereen die vorming wil volgen rond zo’n thema, kan bij Komaf een kortingsvoucher van €150 voor een vorming of €1.000 voor een begeleid traject krijgen. Dat kan ook voor Tumult-vormingen of -trajecten rond jonge nieuwkomers.

Wereldspelers wordt in 2024 mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds Warmste Week van de Koning Boudewijnstichting.

Ook bij ons?

We werken momenteel samen met de volgende opvangcentra:

Ronse (Rode Kruis) | Sint-Laureins (Rode Kruis)

Maar ook andere opvangcentra, gemeentes en organisaties kunnen aan de slag met Wereldspelers, dankzij ons stappenplan en (optioneel) met onze ondersteuning.

Een vraag over

Wereldspelers?

Kinda Khazaal

mijn lasagne

zij/haar
Project Ananas
Safe Aman
Wereldspelers
Toeleiding

kinda@tumult.be

015 79 26 21

015 79 26 21

De lasagne van Kinda

Iedereen is een lasagne. Niemand is maar één iets. We bestaan allemaal uit laagjes. Welke laagjes delen jij en ik?

vrouw, Libanese, mama, feminist, hart voor humanitair werk, geschiedenis, kunst, muziek, zee-lover, vis (horoscoop), sociaal, familie, ...

Emma Verstraete

mijn lasagne

zij/haar
Wereldspelers
Toeleiding
Diversiteitsbeleid

emma@tumult.be

015 79 26 13

015 79 26 13

De lasagne van Emma

Iedereen is een lasagne. Niemand is maar één iets. We bestaan allemaal uit laagjes. Welke laagjes delen jij en ik?

vrouw, Gentenaar, scouts, veggie, feminist, geen ochtendmens (ik snooze minstens 3x), kamperen, natuur (die ene die van elke zonsondergang een foto maakt), ...