Ananas Weekend 2024

De Beuk Oude Heerweg 109, Lokeren, Belgium

Ananas weekend is een kans voor jongeren, met een nieuwkomersachtergrond, van 16 tot 22 jaar om deel te nemen aan interessante workshops en leuke activiteiten. Na dit weekend zullen de jongeren nieuwe vrienden ontmoeten en nieuwe organisaties leren kennen die rond verschillende thema's werken. vraag hierover? Contacteer KINDA : Kinda@tumult.be of 015792621.

Tournée Volontier: Voorbereidingsweekend

Hopper jeugdverblijf Het Scoutshuis Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, Antwerpen, Antwerpen, Belgium

Met Tournée Volontier werken Tumult en AFS aan een buitenlandse ervaring voor iedereen. Tournée Volontier betekent 2-4 weken ervaring opdoen bij een vrijwilligersproject binnen of buiten Europa. Dankzij Europese steun is dit aanbod gratis voor de deelnemende jongeren tussen 18 en 30 jaar. Tijdens dit weekend bereiden de jongeren zicht voor op hun vrijwilligerswerk in het buitenland. Ze gaan zowel praktisch als inhoudelijk aan de slag, aan de hand van enkele leuke methodieken.