Kennis & Downloads

MIGRATIE

Alle activiteiten die Tumult organiseert, leiden tot heel wat bruikbare kennis voor jeugdverenigingen of andere organisaties die werken met kinderen en jongeren.

Daarom verwerken we onze ‘lessons learned’ vaak ook in gratis (online) publicaties. Denk aan: inspirerende visies, spelen, toolkits, handleidingen en andere materialen waarmee je zelf aan de slag kan.

Hier vind je onze Kennis & Downloads over migratie. 

3

Aan de slag rond migratie

Other Talk: een ander gesprek over migratie

Other Talk is een zoektocht van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen naar hoe we het gesprek over migratie opnieuw genuanceerd kunnen voeren.

Tumult werkt(e) mee aan dit project via verschillende jongerenprojecten.

Het blijvende resultaat zijn inspiratiegidsen, een lespakket en een onderzoeksrapport.