Kennis & Downloads

Nieuwkomers

Alle activiteiten die Tumult organiseert, leiden tot heel wat bruikbare kennis voor jeugdverenigingen of andere organisaties die werken met kinderen en jongeren.

Daarom verwerken we onze ‘lessons learned’ vaak ook in gratis (online) publicaties. Denk aan: inspirerende visies, spelen, toolkits, handleidingen en andere materialen waarmee je zelf aan de slag kan.

Hier vind je onze Kennis & Downloads over het betrekken van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal of andere nieuwkomers in België. 

3

Aan de slag met nieuwkomers

De Tumult-visie op nieuwkomers en vrije tijd

Bij Tumult werken we in het jeugdwerk aan de volwaardige plek die kinderen en jongeren met een vluchtverhaal of andere nieuwkomers verdienen.

We overtuigen graag ook andere vrijetijdsorganisaties van de kansen die er liggen, zowel voor de jongeren zelf als voor de samenleving.

Daarom vind je hier – ter inspiratie – onze visie op nieuwkomers en vrije tijd. Alles wat Tumult rond nieuwkomers doet, vertrekt hieruit.

Wereldspelers-toolkit

Met de toolkit wereldspelers wil Tumult (lokale) jeugdverenigingen alle tools in handen geven om zelf kinderen en jongeren met een vluchtverhaal te betrekken.

Wij denken dan aan 2 opties:

1. Betrekken in je eigen groep

2.  Iets organiseren in een OC

De toolkit helpt je in beide gevallen op weg.

4 online minivormingen

Doorloop alleen of met anderen de basiskennis over het betrekken van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal in de vrije tijd. Wanneer het jou past. Op je smartphone of laptop.

Onze vormingsbegeleiders nemen je mee via tekst, quiz en foto of video.

Wie echt met de groep aan de slag wil rond het betrekken van deze kinderen en jongeren, boekt nog steeds wel beter één van onze groepsvormingen. Zo zie je ook eens een vormingsbegeleider in het echt.

Komeet Gent: inspiratie voor toeleiding

Komeet Gent was een project waarbij kinderen en en jongeren die nieuw waren in België, werden toegeleid naar een hobby. Omdat een hobby zoveel kansen biedt.

Met onze inspiratiebundel kan je:

1. Zelf een toeleiding doen

2. Zelf een toeleidingsproject starten

3. Een toeleidingsproject starten i.s.m. Tumult

Navigate You(th): tools  voor toeleiding

Navigate You(th) was een project waarbij kinderen en en jongeren die nieuw waren in België, werden toegeleid naar een hobby. Omdat een hobby zoveel kansen biedt.

Op navigateyouth.be vind je tools waarmee je de vele mogelijkheden in de vrije tijd uit kan leggen

Toeleiden of samenwerken met een opvangcentrum?

Tumult ondersteunt heel graag steden, gemeentes of andere organisaties om kinderen en jongeren met een vluchtverhaal en het vrijetijdsaanbod dichter bij elkaar te brengen.

Dat kan via een project van individuele toeleidingen naar de vrije tijd of via een samenwerking tussen het lokale vrijetijdsaanbod en het opvangcentrum in de buurt.