No Blame: brochure en strip

brochure No Blame

Brochure No Blame

Download gratis

Download 30 pagina's met tips voor leiding in het jeugdwerk in de brochure "Pesten in het jeugdwerk - De No Blame-aanpak in 7 stappen"

Je maakt kennis met de 7 stappen van de No Blame-methode. Zo leer je pesten aan te pakken met het doel: zorgen dat iedereen zich goed voelt in de groep.

Strip No Blame

Download het verhaal van Karel

Zo zie je de toepassing van de 7 stappen in een stripverhaal. 

Vorming over No Blame

  • Hoe ga je als leiding om met pesterijen?
  • Wat is pesten?
  • Wie is er allemaal betrokken in een pestverhaal?

Krijg tips en ga in discussie in de vorming No Blame.

In de verdiepingsvorming leer je het stappenplan implementeren in je groep.